Zpět do obchodu

Registrace

HISTORICKÉ HRY, Strana 3

Historické hry od doby bronzové, po vrcholný středověk. Hry pro kelty, indiány, germány, římany, vikingy, slovany a pro středověké krále a rytíře. Starověký Egypt, Indie, gotika i renesance .. vše od neolitu po středověk.

přečti si náš článek:

"Historické hry a zábava"

pořádáme výukové kurzy a workshopy:

PAGANIA - workshopy

Zpět do obchodu