Zpět do obchodu

Registrace

REFERENCE

Pohanský obchod Pagania reference - Netflix

NETFLIX

1.The Letter For The King / De Brief Voor De Koning / Dopis pro krále

2.Tribes of Europa / Kmeny Evropy

 

až zařve lev - pagania

Jan E. Svatoš - režisér a fotograf

Až zařve lev

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Pagania.cz - pohanský obchod

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě

Fakulta masmediálnej komunikácie

Pohanský obchod Pagania reference - Krajský úřad Jihočeského kraje

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor kultury a památkové péče, odd. kultury a zřizovaných organizací

DiS. Simona Šváchová, tel. +420 386 720 769

 

Pohanský obchod Pagania reference - Muzeum Svitavy

Muzeum Svitavy

Máchova alej 293/1

Mgr. Lea G. Sehnalová, tel. +420 777 964 927

  

Pohanský obchod Pagania reference Ústav archeologické památkové péče středních Čech Pičhora

Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

Mgr. Veronika Puhačová (Mikešová), tel. +420 605 313 833

 

Pohanský obchod Pagania reference - Regionální muzelum v Litomyšli

Regionální muzeum v Litomyšli - "Barbaři v pohybu"

Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl

Mgr. René Klimeš, tel. +420 739 031 849

 

Pohanský obchod Pagania reference - Praha klub Midgard, Pohanské Čtvrtky - volně přístupné přednášky a semináře pro veřejnost 

Pohanský klub Midgard - MIST z.s. 

Jaromírova 245/53, 128 00 Praha

Martin Kocourek, tel. +420 775 703 309

 

Bitva Bílá hora 1620 reference pohanský obchod Pagania

Bílá Hora 1620

Občanské sdružení Bílá Hora 1620, z.s., Stará náves 139, 331 51 Kaznějov

Tomáš Cholinský, tel. +420 734 693 062

 

Rotunda Budeč u Zákolan - reference pohanský obchod Pagania

Hradiště Budeč u Zákolan

Obec Zákolany, Zákolany 55, Zákolany

Kateřina Škardová, tel. +420 774 258 013

 

Břevnovský klášter Benediktinské opatství - reference pohanský obchod Pagania

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Markétská 1, 169 00 Praha

Bohdana Karbanová (SHŠ Allgor), tel. +420 777 800 407

 

SHŠ Alotrium reference pohanský obchod Pagania

SHŠ Alotrium

Ing. Josef Kutílek, Beroun-Město 1501, Slapská

Lucie Němcová, tel. +420 604 514 213

 

 Zámek Nižbor u Stradonic - Reference pohanský obchod Pagania

ZÁMEK NIŽBOR

Zámek Nižbor, Na Zámku 260, 267 05 Nižbor

Bronislav Petráň, tel. +420 602 422 369

 

 Keltský archeoskanzen Nasavrky - Reference pohanský obchod Pagania

KELTSKÝ ARCHEOSKANZEN NASAVRKY

Keltský archeoskanzen Nasavrky s.r.o., Nasavrky 409, 538 25 Nasavrky

Blanka Zelená, tel. +420 733 715 980

 

 Historická bitva Libušín reference pohanský obchod Pagania

BITVA LIBUŠÍN

Libušínský spolek přátel historie, Václava Řacha 1584, 273 09 KLADNO

David Tůma, tel. +420 739 077 705

 

 Reference pohanský obchod Pagania - Muzeum Těšínska archeopark Chotěbuz

MUZEUM TĚŠÍNSKA

Muzeum Těšínska, p.o., Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín

Bc. Petra Nevelöšová, tel. + 420 552 309 131

 

 Reference pohanský obchod Pagania - Archeoskanzen Osada Křivolík

PRAVĚKÁ OSADA KŘIVOLÍK

Bacrie z.s., Na Kopečku 281, Česká Třebová 560 02

David Maršálek, tel. +420 602 504 806

 

Zpět do obchodu