Zpět do obchodu

Registrace

Nejstarší deskové hry

1. Hry pocházející z úsvitů věků

Tento článek představuje čtvrtý a poslední z naší miniserie článků o historických deskových hrách pro Českou pohanskou společnost (ČPS):

 

1. Vikingské hry

2. Keltské hry

3. Římské hry

4. Nejstarší hry

 

Jako každá cesta má i tato svůj konec. A my se rozloučíme ve velkém stylu. Podíváme se na hry, které přestály zkoušky času a paměti lidí ne po desitky, ani po stovky, ale po tisíce let! Podívejme se upřímně na výsledky našeho konání (naše práce, umělecké výtvory, knihy, obrazy, sochy ... náš odkaz, který tu po nás zůstane) a zkusme si popravdě připustit, které naše činy nebo jaké naše dílo tu zůstane takhle dlouho. U většiny lidí výsledky jejich práce zemřou v nejlepším případě spolu s nimi, biologicky pak přetrvají ve svých potomcích .. a tím to končí. Pár z nás dá světu něco, co jej jako jednotlivce přesahuje .. jen jeden z milionů zanechá takový odkaz, který přežije zkoušky následujících staletí .. a jen jeden z miliard zanechá něco, co odolá po tisíce let.

 nefertiti-plays-senet- Egyptská královna Nefertiti hraje Senet - pagania Egyptská královna Nefertiti hraje Senet 

Neberme staré hry pouze jako zábavu pro děti nehodnou naší dospělé pozornosti. Pokud dokázaly přežít to, co přežily, mají pro nás pravděpodobně větší význam a smysl, než většina našich vlastních činů.

2. Hry starší než historie

 

O prováděných rituálech a duchovním světě a myšlení našich předků máme jen omezené povědomí, na základě kterého vyslovujeme své domněnky a hypotézy - což je vlastně jen poučené hádání - a kdo hádá, ten neví. Nejsme vystaveni stejnému světu a podmínkám, jako byli oni, můžeme se snažit tomu přiblížit, ale ve skutečnosti nevíme .. a čím hlouběji do minulosti se noříme, tím je naše nevědomost větší.

Na druhou stranu staré hry nám dovolí dosáhnout překvapivě stejného prožitku, nálady i duševního rozpoložení našich předků přes propast celých milénií. U některých her navíc nejde ani o tak hru samotnou, ale o to, co představuje. Hry byly samozřejmě o zábavě, ale také o něčem víc - o uvědomění si řádu a zákonů světa nebo osvojení si vlastností potřebných pro budoucího vládce a velitele, poznání role náhody v životě jedince, kdy samotný člověk, navzdory snaze, může ovlivnit věci jen do určité míry, učily nás i porozumění pomíjivosti pozemského života .. 

 

Jeskyně rukou - Argentina (stáří cca 12 000 let) - Pagania

Jeskyně rukou - Argentina (stáří cca 12 000 let)

 

Tyto staré hry v sobě mají něco vyjímečného. A překvapivě většinu z nich nejen známe, ale dodnes hrajeme. Máloco jiného nám dnes dovolí prožít dávnou minulost na vlastní kůži - bez předsudků a bez zkreslení - a 100% naživo.

 

--

 

Nebudeme to dále zdržovat - dnes nás čeká popelka mezi hrami a zároveň jedna z nejúchvatnějších her historie - Mlýn, svět smrti a zásvětí - egyptský Senet, hra mezopotámských králů starého Sumeru - Královský Ur, praotec hazardu - Vrhcáby (Backgammon) a zdánlivě prosté (ale o to zábavnější a znovuobjevované) hry v kostky.

2.1. Hra mlýn - cestou šamanů

Hra Mlýn (známá také jako jako Merels, Mills, Merills, Nine man's Morris) je stará cca 3,5 - 4 000 let a její původ spadá do doby bronzové. Je tak stará, že je dokonce velmi obtížné ji z nálezů datovat. Jak také rozumně datovat něco, co se dochová vyznačené v kameni? Navíc dochované nálezy jsou takové nálezy, které se dochovaly .. a kolik ještě starších se jich nedochovalo nebo dosud nenalezlo?

 

Apollonia-Israel

Hra Mlýn vyrytá v kameni (Rocca San Silvestro, Itálie)

 

Nálezy mlýnu pochází z celého světa - od Dálného a Středního Východu přes Egypt, Evropu, Pobaltí až na Britské ostrovy a Irsko. Jeho největší rozkvět probíhal během evropského středověku, kdy byl ryt do dřevěných a kamenných stolů, odpočívadel a lavic i do kamenných dlaždic katedrál (Salisbury, Canterbury, Westminster Abbey .. ), to když se ho kněží a mnichové, navzdory zákazům představených, nemohli nabažit.

 

stredoveka-hra-mlyn-novgorod-pagania-pohansky-obchod-nine-men-moris-mills

Hra Mlýn vyřezaná do dřevěné desky z ruského Novgorodu (13. stol.)

 

Pravidla se navzdory stáří hry fakticky nezměnila. Hrají 2 hráči a každý má 9 hracích kamenů, které střídavě pokládají na hrací desku. Jakmile jsou kameny položeny, hráči jimi začínají pohybovat na sousední volná pole. Cílem je stvořit souvislou rovnou linii podle vyznačených herních linií ze svých 3 kamenů (tzv. "mlýn"). Vytvoření mlýnu opravňuje hráče k vyhození soupeřova kamene. Hra končí dohodou nebo v okamžiku, kdy jeden z hráčů má méně než 3 kameny.

 

vikingska-hra-mlyn-gokstad-9-stoleti-pagania-pohansky-obchod-medieval-game-nine-men-moris-mills

Zlomek hrací desky ke hře Mlýn z vikingské pohřební lodi - Gokstad (9. stol.)

 

Tato hra v sobě kombinuje duchovní a esoterické principy uspořádání světa. Čtvercové uspořádání odpovídá dělení světa na 4 světové strany a zároveň zosobňuje 4 živly. Středové pole pak představuje střed světa. Tři čtverce seskládané v sobě skrývají uspořádání světa - spodní, střední a horní svět (příp. peklo, země, nebe), případně později uspořádání středověké společnosti do tří stavů. Numerologicky hra spojuje čísla 3 a 4, božskou číslici 12 (= 3 x 4; počet měsíců v roce), hracích polí je 24 (= 12 x 2; počet hodin ve dni) a číslici 9 (3+3+3 = trojnásobná posvátná trojka).

 

staroveka-keltska-hra-mlyn-pagania-pohansky-obchod-nine-men-moris-mills

Hra Mlýn v keltském provedení

 

Některé z nejstarších nálezů hracích desek pocházejí z jeskyní, kde byly ryty na stěny a zjevně nebyly určeny k hraní. S ohledem na významy, které v sobě hra skrývá, dávají tyto obrazce mlýnu smysl především jako pomůcky při šamanském cestování a při duchovní iniciaci a zasvěcování do hlubšího pochopení světa.

 

Hra Mlýn úzce souvisí s podobnými (ale menšími) variantami - s hrami Rota a Tres lineatae - viz Římské hry.

2.2. Hra senet - putování říší mrtvých

Senet pochází ze starého Egypta .. a když říkám starého, myslím opravdu starého .. hra pochází z tzv. předdynastického období - cca 3 500 př.n.l a je tedy více než 5 500 let stará. A pokud něco přetrvá takhle dlouho, stojí to minimálně za pozornost. Senet, známý také jako "třicet polí", se stejně jako mlýn stále hraje, i když v jeho případě se již jedná o částečnou rekonstrukci pravidel na základě dochovaných textů. Nálezy Senetu pochází např. z hrobky z Hesy (3. dynastie cca 2 600 př.n.l), jeho hieroglyfycká zobrazení se dochovala také z období 5. a 6. dynastie (cca 2 500 př.n.l) a svou oblibu neztratil ani později. Hrací desky se vyráběly ze dřeva, vápence i keramiky a byly běžnou součástí pohřební výbavy. Hra však nebyla výlučně určena pro mrtvé nebo pro významné osobnosti, ale bavili se jí všichni - od nejnižších otroků po faraony. Její zjednodušené rytiny byly nalezeny porůznu na egyptských stavbách, kde si jí krátili čas dělníci a kameníci. Luxusní a bohatě zdobené verze nebo celé herní stolky ze zlata a vykládané drahými kameny věnované pouze hře si pak nechávali dělat mocní úředníci a členové královské rodiny.

 

senet-hra-staroveky-egypt-ancient-egypt-pagania-pohansky-obchodHra Senet ze starověkého Egypta - zdobená hieroglyfy - atypická varianta

 

Senet přesahuje obyčejný život na tomto světě - jedná se o pouť duše po smrti a její cestu říší mrtvých. Překlad jména hry zní "cesta" či "putování", čímž je míněna právě pouť duše zemřelého zásvětím. Senet je přímo zmiňován také v Egyptské knize mrtvých v kapitole XVII. Hra je určena pro 2 hráče s tím, že každý má 5 hracích kamenů. Tyto kameny představují 5 částí člověka (ka - životní síla, ba - duchovní tělo, ach - duch, vzniklý spojením ka a ba, ren - jméno zemřelého a šut - stínový obraz těla). Všechny tyto části musí hráči pomocí kostek, které mají podobu obarvených dřívek, dopravit celým světem mrtvých a úspěšně také přestát všechny zkoušky bohů, které je tam čekají. Vliv náhody, představovaný hody kostkou, je pak vyjádřením vůle bohů. Hra učí porozumění tomu, co člověka čeká po smrti a také tomu, že smrtí to nekončí.

 

senet-hra-staroveky-egypt-pagania-pohansky-obchod

Starověká hra Senet - klasická varianta

 

--

 

Pozn. hra Valhalla z vikingského prostředí představuje také putování do říše smrti - viz Vikingské hry.

 

2.3. Hra ur - hra králů starého Sumeru

Na Středním Východě ještě zůstaneme, jen se lehce posuneme do starověké Mezopotámie / Meziříčí do časů starého Sumeru za hrou známou jako  Hra králů - Královský Ur. Hra se někdy nazývala také "dvacet polí". Nálezy této hry pochází z královské hrobky v Uru (dnešní Irák). Časově se pohybujeme cca 2 500 př.n.l. a Královský Ur je tak minimálně 4 500 let stará hra. V tomto případě byla rekonstrukce pravidel, kterou provedl kurátor Britského muzea Irving Finkel, obtížnější a vycházela z nálezů pozdějších babylónských klínopisných tabulek a destiček datovaných cca 170 př.n.l. (záznam Itti-Marduk-balāṭu).

 

royal-game-of-ur-ancient-game-pagania-staroveka-hra

Starověká hra králů - Královský Ur z Mezopotámie (cca 2 500 př.n.l.)

 

Herní soupravy Královského Uru byly naštěstí nalezeny kompletní. Hra je určena pro 2 hráče, každý měl 7 hracích kamenů a k pohybu byly používány 3 čtyřstěnné hrací kostky. Další nálezy hry pochází ze starověkého Egypta, Íránu, Sýrie, Libanonu, Kréty, Kypru a Srí Lanky a Indie. Podobně jako v případě senetu a vrhcábů se jednalo hru masivně rozšířenou a oblíbenou napříč společností od nejchudších po nejbohatší. Hra se v základu podobá kombinaci senetu a vrhcábů, se společným herním principem, kdy je zapotřebí pomocí kostek dopravit postupně všechny své hrací kameny přes celou hrací desku až na konec dříve než soupeř, který se snaží o totéž. Kostky zde, podobně jako u senetu, představují vůli bohů a speciální pole, na které je hráč nucen vstoupit lze využít i jednoduchý výklad budoucnosti a přízně či nepřízně osudu. Tato hra měla, podobně jako vrhcáby, také vysoce hazardní variantu.

royal-game-of-ur-ancient-game-pagania-staroveka-hra-kralovsky-ur

Sumerská hra králů - Ur (nebo-li Královský Ur)

2.4. Hra vrhcáby - praotec hazardu

Hra Vrhcáby (Backgammon) resp. její nález ze starověkého Shahr-e Sukhteh (dnešní Írán) pochází doby cca 3 000 př.n.l. a hra je tak stará minimálně 5 000 let .. a přesto ji stále běžně hrajeme dodnes .. tady nezbývá než smeknout. Vrhcáby se hrají po celém světě s pravidly, která jsou téměř stejná - hra v nás doopravdy přetrvává. Jen pro představu - ve Východořímské Byzanci byla hrána varianta vrhcábů s názvem Tabula, ve Skandinávii ji znali pod názvem Kvatrutafl. V Asii vrhcáby znali jako Nard a Nard-i-sheer, v Japonsku jako Sugoroko,  v Číně jako Shuanglu, v arabských zemích jako Shesh-Besh .. a tak bychom mohli pokračovat ještě dlouho.

 

backgammon-vrhcáby-stredoveka-hra-pagania-pohansky-obchod

Hra Vrhcáby / Backgammon - středověké provedení s latinskými citáty

 

Za rozšíření vrhcábů v rámci Evropy můžeme poděkovat kombinaci dědictví antiky a křižáckých výprav .. ostatně jako za spoustu dalších věcí .. které se díky tomu rozšířily a dostaly do obecného povědomí. Protože je hra poměrně známá, není nutné ji příliš představovat - jako shrnutí postačí, že je určena pro dva hráče, kteří mají 15 hracích kamenů každý. Kameny jsou na začátku umístěny na hrací ploše a hráči je musí pomocí hodů 2 kostek vyvést ze hry (obdobný princip jako u senetu a královského Uru). Zatímco u Senetu a Uru mají oba hráči buď celou cestou nebo alespoň její část společnou (oba mají společný start, směr pohybu a cíl), v případě vrhcábů hráči postupují "proti sobě" - co je pro jednoho hráče cílem, je pro druhého startem a obráceně.

Hazardní varianta této hry byla pověstná od samého prvopočátku a historičtí vládcové se snažili tento hazard potírat a omezovat již tehdy. Nutno dodat, že bez větších úspěchů .. ostatně jako vždy, pokud se jedná o alkohol, jídlo, zábavu nebo sex, lidé si z řečí a nařízení mocných mnoho nedělali.

 

backgammon-vrhcaby-stredoveka-hra-kniha-13-stoleti-pagania

 Hra Vrhcáby (Backgammon) zachycená ve středověkém manuscriptu z 13. století

 

Jak u této hry ubíhal čas a jak návyková byla, to popisuje následující dochovaný úryvek:

"Každá strana hrací desky s 12 poli představuje rok s jeho 12 měsíci, všech 24 hracích polí pak den s jeho 24 hodinami, 30 hracích kamenů pak počet dnů v měsíci, součet "7" z obou protilehlých stran hrací kostky - to je týden se svými 7 dny a barvy hracích kamenů (černá a bílá) jsou střídáním dne a noci."

 

Pro srovnání s římsko-byzantskou hrou Tabula - viz Římské hry.

Pro srovnání se severskou hrou Kvatrutafl - viz Vikingské hry.

2.5. Hry v kostky - esence nespoutané zábavy v její nečistší formě

Hry v kostky jsou jedny z nejlepších her na světě vůbec, ačkoli se to nezdá. Naprostá většina všech ostatních historických her je totiž určena pro 2 hráče. Ne tak kostky. A zábava, jak známo, roste s počtem účastníků. Nejstarší dochované kostky jsou cca 5 000 let staré - tedy stejně jako nejstarší dochované hry. Což zas tak překvapivé není, vzhledem k tomu, že tyto hry využívají většinou nějakou podobu kostek právě k vlastnímu hraní :)

 

long-bone-dice-celtic-pagania-keltske-kostky

Kostěné "dlouhé" hrací kostky a herní žetony (období keltů La Tène cca 500 př.n.l. - 0 n.l, Česko)

 

Kostky se vyráběly ze všemožných dostupných materiálů - dřevo, kost (pro dodnes říkáme kostky), paroží, kámen, drahé i obyčejné kovy, vypálená hlína .. v nejrůznějších tvarech - např. klasické šestiboké, podlouhlé čtyřboké, pyramidové (jako u Královského Uru) a mnohé další .. a představovaly jednoduchý a na výrobu a údržbu nenáročný prvek náhody / požehnání bohů / dotyk štěstěny / nebo-li primitivní generátor náhodných čísel. Jejich rozšíření je celosvětové bez ohledu na rasu, náboženství nebo bohatství. Kostky jsou tu pro všechny.

Coby prvek náhody nalezly své uplatnění ve dvou oblastech:

 

1. věštění a divinace = rychlá nápověda vůle bohů

2. náhoda a štěstí = v závodních a hazardních hrách

 

V případě použití pro věštění slouží hod kostkou k rychlé nápovědě "Co mám teď dělat?" v dané situaci. Každé číslo má přitom přiřazeno jednoduchý a jasný význam pro výklad - např. padne-li číslo 1 (nejnižší dosažitelný hod) rozhodně to nepovzbuzuje v dalším pokračování nějakého konání.

 

standard-dices-pagania-ancient-bone-dice

Kostěné a kamenné "klasické" hrací kostky (římská Galie, cca 2 000 let staré)

 

Použití kostek ve hrách k pohybu hracích kamenů se zde nebudeme věnovat. Podíváme se na jednoduché hry v kostky, kdy nemáme nic jiného než-li kalíšek (nebo jen holé ruce) a kostky. Pro tyto hry se používaly obvykle 1 - 4 kostky, naprostá většina her si bohatě vystačí se dvěma kostkami. Samozřejmě jsou potřeba hráči - ideálně 4 - 8 lidí. Potřeba jsou dále sázky (peníze, majetek, osobní věci.. v extrémních případech dům i ženy), protože zde půjde o těžký hazard. A nesmíme zapomenout ani na alkohol, aby si jeden dodal kuráž a nedržel se zpátky se sázením.

 

 tali-roman-game-rimska-hra-v-kostky-pagania

 Tali (římské kostky) - oblíbené mezi legionáři a barbarskými kmeny keltů a germánů

 

Nejjednoduší hra je jednokolová, kdy si hráči domluví výši sázky, každý dá 1 sázku "do banku" a po jednom kole je jasný vítěz s nejvyšším počtem bodů, který bere vše. Ale lidé jsou hraví a tak tento jednoduchý systém dlouho nevydržel a objevilo se nesčetné množství nejrůznějších dalších způsobů, jak hrát a jaké kombinace je třeba dosáhnout. Významné hody nesly často pojmenování po bozích - např. u římských kostek Tali byl nejvyšší hod pojmenován "Venuše".

 

pohanske-kostky-pagan-dices-pagania-wooden-dices

Dřevěné kostky určené pro hazard a věštění - podle nálezů z keltských Čech

 

Důležité však není ani tak jak přesně hrát v kostky, ale užít si to o čem kostky doopravdy jsou - a to při vybírání sázek. Nemusí to být jen o tom shrábnout mince ze stolu .. vždyť co potěší víc, než když vybíráme výhru z rukou klečících poražených? .. nebo si raději oprášíte své boty chůzí po zádech méně šťastných hráčů? Při jiných variantách je nejhorší hráč např. hozen do vodního toku, zbaven oblečení dokud nespáchá dojednaný "odvážný" skutek (veselý tanec uprostřed krčmy či na náměstí, obstarání čehokoli pro ostatní, složení oslavné básně pro hráče s nejlepším výsledkem a její přednesení v rouše adamově či evině.. ). V jiných variacích má hráč s nejhorším výsledkem na další kolo nasazenou vepřovou hlavu nebo dostává (a musí nosit po celý následující den) kolem krku či ruky tzv. "nožičku" = useknutou syrovou nohu ovce či prasete atp. coby připomínku vlastní nešikovné ruky, která měla nejhorší hod. O variantách se sexuálním obsahem se ani nebudu rozepisovat, ale nesla se v podobně bujarém duchu.

 

pohanske-kostky-pro-vesteni-divinace-pagania

 Kostěná kostka určená pro jednoduché "pohanské" věštění

 

Hry v kostky to byla opravdová plnokrevná, neředěná a prudce nekorektní zábava pro všechny (a rozhodně nic pro sralbotky) .. občas to sice bolelo (hlavně uraženou důstojnost), ale to bylo koneckonců jen do té doby, dokud se ta "veselá taškařice" nestala zase někomu jinému  .. a smích koneckonců léčí .. a zde se lidé smáli skutečně od srdce :)

3. Závěrem

A tímto se Vámi (alespoň prozatím) rozloučím. Tato miniserie samozřejmě nepokrývá všechny staré hry. V případě vikingů, keltů a římanů jsem se snažil o celkový souhrn her, které do daného období a oblasti patří. V případě tohoto článku o nejstarších hrách jsem vybral několik nejstarších a nejzajímavějších, i když by se dalo pokračovat dalšími kousky - jako je např. egyptský Mehen (cca 2 700 př.n.l.), hry typu Dáma (kořeny v Mezopotámii - cca 3 000 př.n.l), čínské Go (cca 2 000 př.n.l.) nebo klasické Šachy (cca 600 n.l.). Ale něco si přece musím nechat na jindy :)

 

Mým cílem bylo ukázat, že historické hry jsou v zásadě boží a že má smysl si je minimálně vyzkoušet. A pokud Vás moje články přivedly k tomu, si některé hry našich předků prostě jen tak zahrát, můj úkol byl splněn :)

 

Přeji nám všem - "Dobrý boj!"

 

----------------------------------

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet + produktové foto Pagania

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zákona

 

p.s. jestli  máte chuť ..

.. podívejte se na námi vyráběné HISTORICKÉ HRY :)

Zpět do obchodu

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení