Zpět do obchodu

Registrace

Římské deskové hry

1. Hry antického a barbarského Říma

Tento článek představuje třetí z miniserie čtyř tematických článků pro Českou pohanskou společnost (ČPS):

 

1. Vikingské hry

2. Keltské hry

3. Římské hry

4. Nejstarší hry

 

Naše putování nás provedlo časy barbarů a teď se podíváme, jak se hrálo v "civilizovaném" světě. Starý Řím staví na antickém dědictví starověkého Řecka, Mykénské (Mínojské) civilizace a Etruské říše. Z hlediska času se nacházíme cca 8. stol. př.n.l - 5. stol. n.l.  Svět starých Římanů to nebyl jen Řím a okolí, ale také Řím a okraje - resp. pohraničí (Barbaricum).

 

 

stare-rimske-deskove-hry-pagania-garm

hraní během válečného tažení - Achilles a Ajax na řecké amfoře

 

Díky římským expanzím a dobyvačné politice se Římané (zejména obchodníci a vojáci / legionáři) dostávali do úzkého kontaktu s celou řadou dalších civilizací, říší a kmenů. Častý kontakt s dalšími kulturami také neuvěřitelné přispěl k rozvoji a rozšíření do té doby neznámých her po celém území Římské říše a samozřejmě také všude tam, kam vkročily legie Říma. A protože boje či obchody samotné vyžadovaly jen zlomek času, který člověk na cestách trávil, bylo potřeba poohlédnout se po nějakém rozptýlení a zábavě k ukrácení dlouhé chvíle. Vzhledem k rychlosti cestování v té době, byly dlouhé chvíle opravdu dlouhé a hry představovaly jednu z relativně nenásilných možností, na rozdíl od debat o náboženství či politice nebo vojenskému zásahu, jak se zabavit. Ty další možnost zahrnují válčení, alkohol a sex. Na rozdíl od hraní ale boj, alkohol i sex vydrží člověk jen omezenou dobu.

 

tabula-dva-muzi-hraji-pagania

Dva muži hrající Tabulu.

 

V oblibě byly zejména hry určené vojákům (legionářům a gladiátorům), stratégům a taktikům (velitelům) a samozřejmě hry hazardního typu. Hrací desky, a některé pěkně velké, se nám dochovaly dodnes - např. masivní kamenná hrací deska pro hru Duodecim Scripta z Efezu (dnešní Turecko) pocházející z 1. stol. př.n.l.

 

duodecim-scripta-rimska-hra-efez-turecko-pagania

 Hrací deska pro hru Duodecim Scripta z Efezu.

2. Časy římských legionářů, gladiátorů a cézarů

 

Hry vojenské, které rozvíjejí taktické a strategické schopnosti zosobňuje hra Latrunculi neboli Ludus Latrunculorum (tedy "hra vojáků" nebo "nájezníci"), které byla v oblibě v celém Římském Impériu i na jeho okrajích. Jedním z dochovaných nálezů je hrací deska s nahrubo vyznačenými hracími poli do kamenného bloku z Juliánské baziliky z Fora Romana v Říme, Itálie. Díky poměrně četným zmínkám v dochovaných literárních pramenech se hra dala relativně slušně zrekonstruovat. 

 

latrunculi-hra-stary-rim-julianska-basilika-forum-romanum-pagania

 Hrací deska pro hru Latrunculi z Fora Romana v Římě.

 

Hry hazardní, které mají za cíl maximální riziko a s tím ruku v ruce jsoucí zábavu a potěšení ze hry, pak představuje hra Duodecima Scripta. Níže jsou vybrané ukázky dochovaných hracích desek pro hru Duodecim nebo Duodecima Scripta či Duodecim Scriptorum neboli 12 znaků.

 

duodecim-scripta-duodecima-rimska-hra-afrodisisas-turecko-pagania

 Hrací deska pro hru Duodecim Scripta, Afrodisisas, Anatolie - dnešní Turecko (2. stol.n.l.)

 

 

 

rimska-hra-duodecim-scripta-duodecima-porta-portese-rim-pagania

Hrací deska pro hru Duodecim Scripta, Bleší trh - Porta Portese, Řím - dnešní Itálie (1-3. stol.n.l)

 

 

 

rimska-hra-duodecim-scripta-duodecima-laodicea-turecko-pagania

Hrací deska pro hru Duodecim Scripta, Laodicea, Lýdie – dnešní Turecko.

 

Kromě toho tu máme ještě římskou verzi prastaré hry Mlýn zvanou Tres lineatae a její kulatou variantu zvanou Rota. Hranatá Tres se nám dochovala vyrytá např. na terakotové dlaždici ze Súsy v Tunisu. Súsa je přístavní město v dnešním Tunisu na severoafrickém pobřeží Středozemního moře.

 

mlyn-tres-lineatae-rimska-hra-susa-tunis-pagania

 Hrací deska pro hru Tres Lineatae, Súsa - dnešní Tunis.

 

Kulatá varianta zvaná Rota se dochovala v mnoha nálezech – níže uvedená podoba je vyrytá do kamene a její nález pochází ze starověkého přístavu Leptis Magna na severoafrickém pobřeží Středozemního moře v dnešní Libyi.

  

rota-mlyn-tres-lineatae-rimska-hra-leptis-magna-libye-pagania

 Hrací deska Tres (Rota), Leptis Magna - dnešní Lybie.

 

V Římě hrály i hry staršího typu jako Mlýn, Ovčinec (Halma) a samozřejmě kostky. Těmto hrám se budeme věnovat v závěrečném článku naší miniserie s názvem „Nejstarší hry“. V mnoha ohledech starý Řím fungoval jako ideální zprostředkovatel nejen obchodu (a válek), ale také jako ideální "nosič" informací, která spojoval i geograficky a kulturně velmi vzdálené oblasti starověkého světa. Díky tomu se dočkaly rozšíření (a dalšího vývoje) hry jako např. Senet a Tabula daleko od míst svého původního vzniku. Tyto hry byly samozřejmě chtivě přijímány až adoptovány i samotnými Římany.

--

 

Jakmile máte přečteno, můžeme dál. Dnes nás čeká legionářská Tres lineatae a její varianta Rota, hra vojáků a velitelských stratégů Latrunculi a hazardní varianty Vrhcábů zvané Duodecima Scripta a Tabula.

 

2.1. Hra tres lineatae - tři malé kameny v akci

Protože vojáci se chtějí bavit vždy a všude .. a zvláště v okamžiku, kdy konečně mají za sebou každodenní dril a nácvik nebo obvyklou pochodovou dávku na cestě za nepřítelem a večerní budování tábora .. hledají jednoduchou svižnou a nenáročnou hru .. hru jako je Tres Lineatae, což v překladu znamená „tři v řadě“ (též zvaná „Terni Lapilli“ -  v překladu „tři malé kameny“). Hra pochází cca z 1. století př.n.l., je předchůdcem známější Tic-Tac-Toe a má společné kořeny také s hrou Mlýn. Její kulatá (a jednodušší) varianta se nazývala Rota. Na americkém kontinentu se její indiánská varianta nazývá Pikaria.

Hra byla masivně rozšířena po celém Římském imperiu, jeho koloniích a příhraničí. Hrací deska mohla být luxusně provedena nebo byla ryta na stoly v hospodách a tavernách, legionáři na povrch štítu na tažení nebo jen tak patou do země. Byla v oblibě také mezi barbarskými (keltskými a germánskými) žoldáky a obchodníky, kteří přicházeli do pravidelného styku s Římany.

 

tres-lineatae-rimska-hra-paganiaŘímská hra Tres lineatae / Malý Mlýn / 3 men Morris

 

Princip hry je jednoduchý - hráči mají každý tři kameny, které střídavě pokládají na hrací desku. Poté, co jsou všechny kameny položené, s nimi hráči mohou posunovat na sousední volná pole. Cílem je vytvořit rovnou linii ze svých tří kamenů podle některé z vyznačených "čar" na hrací desce. Na malé ploše jsou tak oba hráči nuceni k intenzivnímu kontaktu, protože schovat se nebo se vyhnout střetu není kam. Oba hráči jsou donuceni rychle najít slabinu soupeře - a nemilosrdně jí využít. Podobně jako v životě, kdy množství voleb je omezené a času na rozhodnutí je málo a my jsme často do slova a do písmene "pod tlakem".

 

starorimska-hra-tres-lineatae-pagania

Římská hra Tres lineatae / Malý Mlýn / 3 men Morris

2.2. Hra Latrunculi /  Ludus Latrunculorum - legionářův život i smrt

První zmínka o Latrunculi (celým názvem "Ludus Latrunculorum") - pochází z prvního století před naším letopočtem, ale je pravděpodobně mnohem starší. Hra byla známá i pod názvy hra vojáků“ či „nájezdníci“. Jedná se o starořímskou hru, jejímž předchůdcem jsou zřejmě starořecké hry „Petteia“ a „Penta Grammai“. Peršané hráli podobnou hru pod názvem „Nard“.

Tato hra představuje perfektní přípravu na vedení bitev v římském stylu. Jasný střet dvou armád - legií, které jsou stejně silné a rohodující je hráčova strategie a taktické rozvržení manévrů. V civilní variantě se hraje bez figur velitelů a cílem je surová likvidace protihráče. Ve vojenské variantě, oblíbené mezi římskými veliteli (centurioni, legáti, prefekti a tribuni), ale i mezi gladiátory a obyčejnými legionáři, byla likvidace soupeřova vojska druhotná, protože vlastním cílem bylo proražení řady nepřátelských vojsk tak, aby herní kámen „velitel“ (či král) mohl dosáhnout okraje soupeřovy hrací desky – toho, na kterém na začátku stojí soupeřova legie. Vlastní pohyb a zabíjení probíhá téměř shodně jako v případě taflových her. Specialitou této hry je možnost přeskočit několik soupeřových bojovníků – pokud ovšem stojí v řadě.

 

latrunculi-rimska-hra-ludus-latrunculorum-paganiaŘímská hra Latrunculi / Ludus Latrunculorum

2.3. Hra duodecim scripta / ludus duodecim sciptorum - život je hra

Starořímská hra Ludus Duodecim Scriptorum byla známá také jako "12 znaků". První zmínky o ní pochází z 1. stol. př.n.l. a její kořeny nalezeneme v Severní Africe, je totiž blízce příbuzná s egyptským Senetem - byla nalezena v starověké Nubii (pohřebiště Qustul na horním toku řeky Nil z dob egyptské I. dynastie). Je příbuzná také s Vrhcáby. Zmiňoval ji i římský básník Publius Ovidius Naso – ve svém díle Umění milovat.

Její tři řádky představují lidský život - minulost, přítomnost a budoucnost. Kostky pak symbolizují dobrý osud a přízeň Štěstěny. Při hraní čas, stejně jako lidský život, utíká a my téměř slyšíme jeho běh. Při hře se hráči snaží postupně všechny své kameny dopravit pomocí hracích kostek přes celou herní deskou na její konec. V principu se jedná o podobný princip jako u Vrhcábů nebo Člověče nezlob se. A kdo lépe rozvrhne své hody (dary Osudu) a vyvede své kameny z hrací desky jako první - vítězí!

 

duodecim-scripta-rimska-hra-duodecima-paganiaŘímská hra Duodecima Scripta / Ludus Duodecim Scriptorum

 

Pro ozvláštnění její desku zdobily symbolické i klasické latinské citáty a přísloví, obvykle adekvátně motivující k hraní, hazardu a vůbec užívání si života. Dochovaly se např. tyto:

 

VENARI LAVARI LUDERE RIDERE OCCEST VIVERE = Lov, laškování v lázních, hry a smích, to je život.

LUDITE SECURI QVIBVSAES EST SEMPER IN ARCA = Hraj bezstarostně, když máš plný měšec.

SPERNE LUCRUM VERSAT MENTES INSANA CUPIDO = Odmítej výhry. Nepěstuj podvod, bláznovství ani nenasytnost.

ABEMUS IN CENA PULLUM PISCEM PERNAM PAONEM = K večeři: kuře, ryba, šunka, páv – nález z taverny, kombinace hry a jídelního lístku

2.3. Hra Tabula - když na ničem jiném nezáleží

Tabula je desková hra řecko-římsko-byzantského původu. Podle legendy ji vymyslel řecký voják během Trojské války jménem Alea (alea znamená „hrací kostka“). První zmínky o této hře pochází z 5. stol. n.l. Je přímým předchůdcem středověké podoby Vrhcábů a známá byla i na vikingském severu – pod názvem Kvatrutafl, kam doputovala s nájemnými žoldáky působícími v Byzantské palácové stráži – severskými Varjagy. Princip hry je podobný jako v případě Duodecim Scripta, ale s větším důrazem na prvek návody a hazard s tím spojený. Zatímco u Vrhcábů postupují hráči se svými kameny „proti“ sobě (první pole prvního hráče je posledním polem pro druhého hráče) a začínají na opačných stranách desky, u Tabuly postupují „spolu“ - první pole (i ta další) jsou shodná pro oba hráče.

Zdánlivě nevinná věc – dopravit své hrací kameny s pomocí kostek jako první přes celou deskou - tak často stála hráče nejen peníze, ale s postupující vášní a nezkrotnou touhou po další hře, se kterou již jistě vylepší svůj osud, i další majetek, dům, vztahy i přátele.

 

tabula-kvatrutafl-rimska-hra-paganiaŘímská hra Tabula. 

Kromě těchto her, se samozřejmě hrály i mnohé další – především ty z oblastí pohraničí a pravidelného obchodního či válečného kontaktu s dalšími kulturami a „barbarskými“ kmeny. Namátkou: egyptský Senet a Tau, Mlýn, Ovčinec, pravděpodobně i menší taflové hry z keltského prostředí a veškeré představitelné hry v kostky.

 

Příště nás čeká poslední článek naší miniserie věnovaný právě nejstarším hrám

 

.. to ať se máme na co těšit :)

 

 

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

e-mail: pagania@email.cz

 

Přečti si naše další články:

 

"Historické hry a zábava"

"Vikingské deskové hry"

"Keltské deskové hry"

"Římské deskové hry"

 

jestli Tě zajímá přežití, trénink a příprava:

www.GARM.group

článek "Bolest, vyčerpání, fyzický trenink, touha po nepohodlí"

článek "Přijde Vám léto extrémně horké? Udělejte si ho ještě horší.."

 

 

Zpět do obchodu