Zpět do obchodu

Registrace

Vikingské deskové hry

1. Hry starého severu

Tento článek představuje první z miniserie čtyř tematických článků pro Českou pohanskou společnost (ČPS):

 

1. Vikingské hry

2. Keltské hry

3. Římské hry

4. Nejstarší hry

 

Úvodem chci poznamenat, že hry neberou ohled na hranice států nebo říší ani na omezení letopočtů. Dobré hry cestují, někdy se mírně změní, ale hrají se dál. Ty nejlepší jsou s námi minimálně od doby bronzové a rozšířeny jsou po celém světě.

 

Runový kámen z Ockelbo vikingové hrají Tafl Hneftafl a pijí medovinu z rohu. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Runsten Ockelbo

 

Naše putování začíná dobou vikingskou cca 8.-11. stol n.l. Jako všude na světě i u vikingů hry odráží skutečný život. Typické pro tuto dobu jsou hry taflového typu. O taflových hrách nalézáme hojné zmínky v severských ságách, vyobrazení na runových kamenech (runový kámen ze švédského Ockelbo s hrací deskou se zvýrazněnými rohy a středovým polem) i záznamy v kronikách a manuskriptech. Nalézáme hrací kameny, a to jak prosté dřevěné, kamenné, kostěné či z paroží tak luxusní skleněné a jantarové, a také části hracích desek – např. hrací deska 7x7 se zvýrazněnými rohy a středovým polem z Ballinderry (severní Irsko) a nálezy taflových desek z Gokstadu (jižní Norsko) a Vimose (bažina na dánském ostrově Funen). Ale až díky zápiskům Carla von Linné, který roku 1732 zapsal při svých cestách v Lapplandu (oblast severního Švédska a Finska) pravidla jedné varianty taflu zvanou Tablut, se podařilo pravidla pro tuto skupinu her zrekonstruovat do hratelné podoby.

 

Hrací deska na hru Tafl Hneftafl nalezená v pohřební lodi Gokstad. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

hrací deska z Gokstadu

2. Hry vikingských časů

Taflové hry mají společný herní princip – skupina nájezdníků (drakkary s posádkou, menší přepadové družiny atp.) má kvalitní dvojnásobnou přesilu a při své výpravě/nájezdu obklíčí ze všech čtyř stran krále (velitele pevnosti, jarla…) s jeho věrnými obránci. Úkol je jasný - pro nájezdníky je cílem krále lapit/zajmout a pro královské je cílem z obklíčení/léčky uprchnout.

 

Dřevěná hrací deska na vikingskou hru Tafl Hneftafl nalezená ve Vimose. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

hrací deska z Vimose

 

Hrací kameny jsou zde dvojího typu, a to král a standardní bojovníci (nájezdníci a obránci). Oproti šachu je situace maximálně jasná a přehledná. Toto uspořádání také odráží stav raně středověké společnosti, kde král je jen o něco lepší (silnější, odvážnější, chytřejší) než „obyčejný“ bojovník. V zásadě jsou si všichni rovni.

Pohyb je jednoduchý: nahoru, dolů, vlevo, vpravo o libovolný počet polí (jako věž v šachu). Nepřeskakuje se. Zabíjení probíhá tzv. „sendvičem“, kdy dva bojovníci obklopí nepřátelský kámen ze dvou protilehlých stran (nikoli šikmo). I při zabíjení se uplatňuje princip rovnosti – kdy bojovníci jsou stejně silní a k zabití jednoho jsou tak potřeba dva.

 

Zdobená hrací deska z Irska z Ballindery pro hru Tafl Ard-ri Fidchell a Gwyddbwyll. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

hrací deska z Ballinderry

 

Jednotlivé varianty taflových her se liší drobnostmi, které dokáží výrazně změnit herní dynamiku: např. cílem pro krále je utéct k jakémukoli okraji hrací desky anebo do jakéhokoli ze čtyř rohů. Na zajmutí krále je potřeba jej obklopit ze všech 4 stran nebo jen ze 2 protilehlých stran jako normálního bojovníka.

Další možnosti nabízí užití speciálních polí, což jsou obvykle středové pole a rohová pole. V některých variantách je možné tato pole využívat (oběma stranami) k zabití nepřítele. V tom případě používáme pole jako svého bojovníka k provedení „sendviče“ tzn. pokud je nepřátelský bojovník na poli, které sousedí se speciálním polem, tak přiskočím a tak jej sevřu do sendviče mezi sebe a speciální pole. Jindy tato pole omezují pohyb bojovníků – např. přes středové nelze přeskočit nebo na něm smí stát pouze král atd.

 

Tyto hry se hrály na hracích deskách od 7x7 po 19x19 polí. Menším herním variantám – 7x7 se budeme věnovat v pokračování o keltských hrách, protože spadají svým původem do 5. století a nalézáme je především na Britských ostrovech a v Irsku - poslední výspě keltských kmenů.

 

Z taflových her se podíváme na nejznámější variantu zvanou Hneftafl (též zvaný Tafl, Hnefatafal atp.) a Tawl-Bwrd, pak na Tablut a hned poté na největší výzvu zvanou Alea Evangelii.

 

--

 

Kromě taflových her se hrají hry na principu dámy jako Halatafl, dále Mlýn (či Tres linaetae - na severu zvaný Tretafl) a známý Ovčinec (Halma). Mlýnu se budeme speciálně věnovat v závěrečném článku naší miniserie.

 

--

 

Mezi vikingy byly doma také hry na principu „člověče nezlob se“ a touto hrou je Valhalla..

--

 

A protože ani severu se nevyhnuly čistě hazardní hry, i zde nalezneme jednoho z předchůdců Vrhcábů, tedy her, kde úspěch závisí na hodu několika hracích kostek a tím i na přízni Štěsteny a bohů – což krásně ukazuje hra Kvatrutafl.

2.1. Hra Hneftafl / Hnefatafl / Hnefatafal / Tawl-bwrd - klasický a nejznámější tafl

Hneftafl se hraje na hrací desce 11x11 polí. Cílem pro krále je uniknout do kteréhokoli rohu, nájezdníci musí krále obklíčit ze všech 4 stran. Rohová a středové pole lze využít k zabíjení.

 

 

Vikingská desková hra Tafl a Hneftafl. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská hra Hneftafl 11x11

 

Welšská varianta Tawl-bwrd se hraje na stejně velké hrací desce. Pravidla jsou shodná s Hneftaflem, ale každý druhý (nebo po dohodě třetí, čtvrtý..) tah hodíme hrací kostkou a náš tah bude určovat ona. Kostka symbolizuje vliv osudu a náhody v bitvě. Tato hra vymizela z běžného hraní koncem 16. století (Robert ap Ifan, ms. 158).

2.2. Hra Tablut - která odhalila tajemství taflových her

Tablut se hraje na desce 9x9 polí a představuje obranu švédského krále proti divokým Růsům. Cíl pro krále je snazší – stačí uniknout k okraji hrací desky. Speciální pole je pouze to středové. Mezi kmeny Saami (švédští a finští Laponci) se tato hra hrála až do 18. století.

 

Saamská desková hra Tablut. Vikingská hra Tablut. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská / Saamská hra Tablut 9x9

2.3. Hra Alea Evangelii - největší ze všech

Alea Evangelii, aneb největší ze všech. Hraje se na desce 19x19 linií! Čerstvě christianizovaná Británie se snaží jí dát odpovídající význam a tak ji nazývá „Hra Evangelií“. Hra pochází z anglosaských kořenů ze samého konce vikingské éry - z 10. a 11.století, ze dvora anglického krále Aethestana (924-939  n.l.). Pro krále ji stvořili dva učenci - neznámý frank a irčan Israel z Trieru.

 

Největší vikingská hra Alea Evangelii. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská raně středověká hra Alea Evangelii 19x19

  

Pravidla hry Alea Evangelii jsou v zásadě shodná s Hneftaflem. Lze hrát i variantu, ve které jsou 4 nejbližší královi bojovníci tzv. „hersirové“ a není je možné zabít, pouze znehybnit. Hra samotná se dochovala v náčrtku z 12. století (Corpus Christi College, ms. 122).

2.4. Halatafl - boj ve štítové hradbě

Halatafl má představovat vikingskou bitvu v její nejtvrdší podobě – boj ve štítové hradbě „Skjaldborg“. Je životně nutné prolomit soupeřovu linii bojovníků a tím zvítězit. Při hře jde o dosažení cíle bez ohledu na použité násilí a nutné oběti. Opět se tedy setkáváme s tím, že hra odráží realitu života tehdejších lidí i s jejími krutějšími aspekty.

 

Hra pro vikingy Halatafl zdobená motivy Vendel, Valsgarde a Sutton Hoo. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská hra Halatafl 7x7

 

Tato hra má společné kořeny s klasickou dámou - pohybujeme se pouze vpřed anebo do stran (opět podobné jaké u variant taflu). Zabíjíme přeskočením. Vícenásobné přeskakování včetně změny směru je možné (jako v boji = čím víc mrtvých, tím lépe). Pohyb dozadu je zbabělost a trestá se smrtí, pokud ovšem směrem dozadu přeskočíme soupeřův kámen je to OK – dobré zabití. Soupeřovu linii prolomíme tím, že se dostaneme svým bojovníkem do jakéhokoli rohu soupeře. 

2.5. Hra Valhalla - cesta vstříc smrti

Valhalla, má představovat cestu bojovníka do zásvětí - Valhally a překonávání překážek i nepřízně osudu. Originál byl prý vykopán německým archeologem, který si udělal kopii a naučil ji hrát své děti a vnoučata. Původní hra pak byla zničena při požáru v Berlíně. Díky dětem však hra přetrvala. Hra má společné herní principy s egyptskou hrou Senet.

 

Vikingská hra Valhalla s drakkary. Hra pro vikingy a germány. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská hra Valhalla

Na počátku má každý hráč 6 lodí, které musí dopravit přes celou hrací deskou, který symbolizuje moře a světový oceán, do cíle = Valhally. Cestu určuje runová! hrací kostka a hráči se musí utkat nepřízní osudu v podobě skrytých skalisek a mohou využít chráněná pole i opravné doky. Vůči sobě mohou hráči také stavět blokády z vlastních lodí a vůbec si všelijak navzájem zpestřovat existenci.

Je možná také varianta hry pro 4-6 hráčů s tím, že je počet lodí pro každého hráče redukován na 2-3 lodě. Hra pak trvá déle, ale zábava je výrazně větší.. :) 

2.6. Hra Kvatrutafl - i vikingové mají v oblibě hazard

Hra má 24 polí, a cílem je pomocí hodů 3 kostek dopravit všechny své kameny až do cíle. Hra je kombinací štěstí a strategického rozvržení hodů kostek – lze například cíleně obsazovat hrací pole tak, že je pro soupeře nemožné na ně vstoupit. Tato hra má kořeny v Byzanci v 5. století, kde ji hráli pod názvem Tabula a odkud se díky přítomnosti Varjagů (švédští vikingové ve službách Byzantských vládců) od cca 8. stol. rozšířila i do Skandinávie.

 

Varjagská hra Kvatrutafl z Byzantské říše pro vikingy a germány. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Vikingská hra Kvatrutafl

--

 

Kromě těchto her, které vyžadovaly hrací desku, pravidla a často speciální hrací kameny byly jedněmi z nejčastějších her i hry v kostky s různými podobami, kterým se budeme věnovat v závěrečném článku naší miniserie..

 

--

 

Od 11. století spolu s upevněním křesťanství přichází nové a módní šachy (zvané ve Skandinávii Skaktafl) a staré hry pomalu upadají do zapomnění. Nebo jen čekají..

 

Všechny tyto hry lze brát buď jako produkt doby, který odráží svět a podmínky okolo (přepadové taflové hry), nebo je možné je vnímat i v dalších hlubších významech, kdy se snažíme předvídat tahy soupeře (Kvatrutafl), odhadnout jeho úmysly (Halatafl) či jako ezoterickou pouť po smrti, kdy překonáváme bohy dané zkoušky a strázně (Valhalla).. každopádně vždycky jde minimálně o parádní zábavu s přáteli :)
 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

e-mail: pagania@email.cz

p.s. s několika výjimkami se vždy jedná o více či méně rekonstruované hry. Jen málokdy se podaří zaznamenat přesná pravidla, jako se to stalo v případě Tablutu. Hry se rekonstruují na základě dochovaných nálezů, zbytků pravidel (která mohou vypadat třeba jen takto: „nájezdníci mají dvojnásobnou přesilu“) či nákresů (třeba zakreslení nešťastného hodu byzantského vládce Zenona u Kvatrutaflu/Tabuly) a podobností s dochovanými a známými hrami. Výsledek je pak nutno ověřit v reálné praxi = prostě si hry zahrát :)

Pokud dojdete k názoru, že Vám nějaká historická hra nesedne nebo se dá hrát líp, nebojte se a zkuste to jinak .. podle sebe ;)

 

Přečti si naše další články:

 

"Historické hry a zábava"

"Vikingské deskové hry"

"Keltské deskové hry"

"Římské deskové hry"

 

jestli Vás zajímá přežití, trénink a příprava:

článek "Bolest, vyčerpání, fyzický trenink, touha po nepohodlí"

článek "Přijde Vám léto extrémně horké? Udělejte si ho ještě horší.."

 

 

Zpět do obchodu

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení