Zpět do obchodu

Registrace

Čas nouze aneb jak koronavirus způsobil rozklad společnosti

Coronavirus covid-19. Stav nouze aneb jak koronavirus způsobil rozklad společnosti. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Jak může jeden malý virus s efektem běžné chřipky způsobit totální rozklad našeho světa?

To, že naše civilizace není úplně OK, jsme si mohli v náznacích všimnout již dříve. Ovšem dokud turisté jezdili, kupovali trdelníky za 100,- a platili ubytování Airbnb, zatímco běžní lidé si nemohli dovolit ani pronájem, natož vlastní bydlení, nikoho to moc nepálilo. Až na pár jednotlivců, kterým ale nikdo nevěnoval větší pozornost. Protože byznys nečeká kámo.

To, že náš vlastní stát nejen, že nemá kontrolu nad hranicemi, potravinovou soběstačností nebo dokonce výrobou a zpracováním základních surovin, vnímali mnozí maximálně jako výhodu. Protože proč kupovat místní, když v Číně to i s dopravou vyjde 10x levněji. Není, co řešit. A možnosti uvalení cel na dovážené zboží, které by alespoň trochu ochránily domácí výrobce a producenty nám rozmluvila EU. Tedy zakázala. Naše politická garnitura také moc neprotestovala. Důležitější pro ni bylo ukazovat aktivitu v přístupu k migrantům, dalším 13ti pohlavím a připravovat další vlnu EET pomalu i za ostříhání pudla. Jakékoli podnikání, zejména malé a střední, bylo nuceno (a stále je) řešit nesmyslné dokládání kdečeho státním orgánům .. místo toho, aby si státní instituce tyto informace z veřejných rejstříků vyhledávaly sami a využívaly internet.

.. a pokud se něco někomu nelíbilo, mohl si stěžovat na Letné formou přátelského pikniku .. případně se pokochat širými žlutými lány

Pole řepky. Zbavování se zemědělské půdy. Potravinová soběstačnost. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Mezitím jsme postavili naši budoucnost na nadnárodních korporacích, které jsou stejně flexibilní v odčerpávání svých zisků do zahraničí, jako je naše daňová správa neschopná jim tyto zisky danit. Muselo se proto zavést více daní pro běžné obyvatelstvo, které do zahraničí zisky neulévá. Na vlastní výrobu a produkci rezignujeme a budeme prostě vše dovážet a se ziskem prodávat. Protože proč se s tím prskat, že? Budeme vydělávat na turismu, službách a obřích skladech, kterými si zastavíme naši kvalitní zemědělskou půdu. Bude nám všem jen lépe .. tak zněla ta krásná pohádka.

   Obyčejné brambory místo řepky. Soběstačnost v základních potravinách. Návrat k základním principům přežití. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Pak přišel koronavirus - pozdrav z východu - a pohádka skončila .. a netrvalo to ani týden

popisovaný stav se týká první vlny na jaře 2020 .. na druhou stranu na podzim 2020 je průběh virové vlnky i způsob zavádění ochranných opatření státní mocí téměř stejný (stejně absudrdní) :)

Začalo to nenápadně a daleko. Tak jsme to neřešili. Pak to přišlo k nám. Stále nic. Vláda nás ubezpečila, že máme dostatek všech ochranných pomůcek a že se nejedná o nic závažného. A pak byl ze dne na den v podstatě paralyzováno fungování státu s drakonickými omezeními ve všech oblastech od podnikání, přes dopravu, omezení pohybu osob a zrušení práva na shromažďování. Avizovaný dostatek ochranných prostředků se projevil tím, že stát nařídil povinnost nosit tyto pomůcky a my si je šijeme doma sami. Šijeme je, protože naše výroba a soběstačnost je na bodu nula a externí dodavatel z Číny si nejprve vyřeší zásobení pro sebe a teprve poté dodávky zahraničí. Stejně jako další státy. Volný trh a přesunutí výroby do zahraničí nese své ovoce. A nechutná nám. Ale budeme to muset zkousnout.

Je jasné, že povinnost nosit v roušku i na procházce v přírodě významě ovlivňuje přenos viru .. ne, to je ironie - jen pro přesnost: rouška, kterou nosí infikovaný, chrání ostatní neinfikované, respirátor chrání neinfikovaného nositele před infikovanými v okolí.  Smysl tak má nosit roušku tak maximálně na místech s vyšší koncentrací osob (úřady, školy, MHD..). Stačí se zeptat jakéhokoli doktora nebo zdravotní sestry. Nicméně pánové se nezeptali, rovnou to vyhlásili natvrdo. A v mnohem větší míře, než aby to dávalo smysl nebo zdravotní přínos. Nebo ekonomický.

Vláda tedy přešla do druhého extrému - zakážeme všechno a uvalíme karantenní opatření, ať to dává smysl nebo ne. Prostě ukážeme, že na to máme svaly a že můžeme ... a díky tomu náhle vypadly příjmy minimálně půlce národa. Z povinnosti platit náhradu škody po čas "nouzového stavu" se Vláda ČR vyvázala prostým přejmenováním na "mimořádné opatření", které již tuto povinnost neobsahuje. Náhlé a bezhlavé zavádění opatření, která jsou ve svém součtu horší, než virus sám, zase ukazuje na fatální nepřipravenost státu pro případ situací náročnějších, než co Greta zrovna říká a špatné parkování.

A celebrity s příjmy v deseti i stonásobcích běžné mzdy, které nám ze svých hradních sídel radí, jak máme poslouchat, být doma a relaxovat, to rozhodně nevytrhnou.

Respirátory a roušky. Ochrana proti koronaviru. Příprava na epidemii a pandemii. Domácí zásoby. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Zdraví a práce aneb z čeho platit živobytí?

Tím, že Vláda zakázala běžný provoz téměř celého sektoru služeb a ve výsledku stopla fungování většiny podniků plus přidaná hodnota v podobě karantény, vystavila běžné občany legrační situaci - a to, z čeho platit náklady na bydlení / hypotéku, jídlo, pití, energie a další výdaje? V okamžiku, kdy je naše ekonomika postavena výrazně na službách, je pokles příjmů ze 100% na 0% prostě znát. To je matematika v reálných podmínkách. S reálnými lidmi. A ti lidé se slibů nenajedí, ani jim sliby nezajistí střechu nad hlavou.

Sorry jako, ale když už jsou pánové ve Vládě, některým věcem by mohli rozumět alespoň v principu. V prvních dnech je správné a žádoucí přijmout klidně tvrdší opatření, protože rozhodující je rychlost. Na druhou stranu není možné dlouhodobě (cokoliv déle než měsíc) podříznout a odstavit od obživy většinu obyvatel. O osobní svobodě pomlčím. A to platí zejména v okamžiku, kdy většinu výroby, zemědělské produkce (tím myslím potraviny, ne lány řepky) a soběstačnost v základních věcech nemáme.

A pokud už toto svým jednáním způsobím (ještě jednou ponížené díky), pak musím výpadek příjmů nějakým způsobem kompenzovat (odklad daní, přerušení / odpuštění palcení záloh na sociální a zdravotní pojištění, náhrady mzdy atd.) .. a to ve stejné rychlosti v jaké zavádím omezující opatření. Nebo započít s jejich uvolňováním. A ne plkat a handrkovat se o každý desetník, protože mám pocit, že sen všech živnostníků je obcházet zákony a vydělávat miliardy prodejem pletených košíků a výrobou roušek.

Pokud to totiž neudělám, mám tu do 2-3 měsíců armádu nezaměstnaných lidí v dluzích. A díky rozsahu opatření ne zrovna malou. Zároveň zmizí 80-90 % malých a středních firem a podniků .. ale ti lidé nezmizí. Půjdou na Pracovní úřad. A nebudou chtít poslouchat apely poslanců na to, že by se měli vrátit a znovu rozjet své podnikání. Budou potřebovat peníze. Teď. Hned. To nebude jen selhání Vlády ČR .. to bude průser.

Naše země je špatně .. a teď vidíme jak moc.

Česká vlajka. Národní hrdost. Ochrana státu. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Světlé stránky koronaviru

Abychom nekončili negativně, corona - situace má i své světlé stránky. Pravda není jich mnoho. Ale jsou tu. V plné šíří se například ukázaly naše slabiny. V čase nenadálých situací .. a nyní víme, že se to stát může - protože osobní prožitek nic nenahradí - nejsme připraveni (až na pár jednotlivců) na nic. A to jak v rámci osobní občanské připravenosti tzn. "domácnost" a drobnosti typu železná rezerva, KPZ, alespoň malá zásoba jídla, vody a krizové plánování (kde a jak situaci přečkat, na co být připraven, jaké dovednosti si osvojit); tak v rámci připravenosti státu tzn. minimálně 60 - 70 % potravinová soběstačnost v základních potravinách a výrobě, rezervě strategických surovin, mít provozuschopnou techniku a vybavení pro přírodní katastrofy, stavy nouze atd. Nemůžeme řešit vše dovozem. Závislost na dovozu základních potřeb a strategických surovin totiž vyvolává automaticky podřízenou pozici - a kdo by chtěl být otrokem? Díky tomu, že se tyto slabiny obnažily, na nich můžeme pracovat, protože už víme, co je špatně.

Stejně tak není dále udržitelný systém masivního odlivu peněz z naší země mateřským firmám v zahraničí. Bez zdanění. Ani neuvěřitelná složitost právních předpisů a míra zdanění domácích podnikatelů a živnostníků. Stát má své lidi podporovat, ochraňovat a zabezpečit rovný přístup při vymahatelnosti práv. A stát, který toto dlouhodobě nazajistí, nepřežije. Stejně jako ve středověku.

Díky tomu, že se tyto slabiny obnažily, na nich můžeme pracovat, protože už víme, co je špatně. A díky karanténím opatřením máme dostatek času si toto vše uvědomit. Stejně jako to, že kolem sebe máme rodinu a přátele, na které nám v běžném životě pro samotné zajištění obživy (tzv. "krysí závod") nezbývá čas .. Magorské kolečko práce, domů přespat a opakovat do důchodu .. to by nemělo být normální nastavení zdravé společnosti.

Pravda je nejlépe vidět v čase nouze a potřeby .. co tedy vidíme a co s tím můžeme dělat?

Návrat ke kořenům. Soběstačnost zemědělské a průmyslové produkce. Úloha státu v čase nouze a přírodních katastrof. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Co s tím?

Pro stát - začít uvolňovat přijatá opatření nebo zajistit náhradu mezd a ušlých zisků. Snížit celkové daňové zatížení obyvatel. Čím dříve, tíme lépe. Pročistit a zjednodušit legislativu. Snížit náklady na fungování státní správy, zrušit nepotřebné úřady a ideálně snížit mzdy poslancům a senátorům, aby se mohli přiblížit podmínkám ze světa běžných lidí - což dost pomáhá při tvorbě nových zákonů a daní. Razantně omezit investiční bydlení a začít budovat státní bytový fond. Připravit strategické plány pro krizové situace (přírodní katastrofy, epidemie, neúrodu, sucho, povodně) a aktivně jim předcházet. Být soběstační cca v 60-70 % produkce základních potravin a surovin, což znamená (mimo jiné) nepovolovat výstavbu skladů a hal na zemědělské půdě a  zrušit šílenství jménem řepka. Zavést cla nebo jinak chránit domácí výrobce - zejména v zemědělství .. A konečně už zdigitalizovat. Konat. Teď.

Pro běžné lidi - naučit se, že sitace nemusí být vždy jen ta nejlepší možná a být na to připraven. Jak vybavením, tak z hlediska plánování postupu a znalostmi. Vědět, co má prioritu v čas nouze a umět se podle to zařídit. Být schopen spoléhat se sám na sebe (alespoň pro začátek). Návrat k základu a tomu, co má smysl. Neřešit prkotiny. Omezit hromadění zbytečností. Nevěnovat takovou pozornost bulváru, ale lidem ve své blízkosti. A přitom přemýšlet .. např. koho volit nebo jak podpořit domácí výrobce navzdory vyšší ceně. Nedělit se na venkov a města, protože ani jedno bez druhého nepřežije. Ale města jsou na tom v době nedostatku obecně hůř .. a měla by si to uvědomit a ubrat. Venkov se zase může více otevřít novým věcem a postupům, které šetří práci a čas.

Abychom jen nemluvili :)

Situace kolem koronaviru a celého šílenství kolem nás inspirovala k sepsání knížky "GARM - příručka pro základní přežití", která nabízí stručný přehled postupů, návodů a řešení pro nečekané situace, stavy nouze a problémy, které je třeba akutně řešit – přerušení dodávky elektřiny a vody, omezení nebo nedostupnost základních služeb (lékař, řemeslníci, potraviny..), epidemie a karantény atd. Je určena pro všechny bez ohledu na zkušenosti a dovednosti s důrazem na potřebu vyjít s omezeným rozpočtem.

 "GARM - příručka pro základní přežití", která nabízí stručný přehled postupů, návodů a řešení pro nečekané situace, stavy nouze a problémy, které je třeba akutně řešit – přerušení dodávky elektřiny a vody, omezení nebo nedostupnost základních služeb (lékař, řemeslníci, potraviny..), epidemie a karantény atd.

Pro vážné zájemce o přežití a soběstačnost v čase nouze a nedostupnosti základních služeb, fyzickou a duševní přípravu a principy osobní sebeobrany nabízíme výukové semináře a workshopy:

PAGANIA - workshopy

 --

přečti si naše další články o tom, co hledáš:

"Rozdělat oheň - starým způsobem"

"Máš toho dost - chceš svůj život zpět"

"Bolest, vyčerpání, fyzický trenink, touha po nepohodlí"

"Přijde Vám léto extrémně horké - udělejte si ho ještě horší"

----------------------------------

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet + foto Pagania

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zákona

Zpět do obchodu