Zpět do obchodu

Registrace

Keltští bohové

Keltští bohové. Cernunn lesní rohatý bůh. Bohové keltů a šamanismus. Keltští bohové přírody a živlů. Kotlík Gundestrup z Dánska. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Keltský bůh lesa Cernunn / Cernunnos - kotlík z nálezu z dánského Gundestrupu

Minisérie článků o starých bozích z pohanských časů:

  1. Keltští bohové - bohové dávných keltů
  2. Severští bohové vikingů a germánů
  3. Slovanští bohové - pohanství raného středověku

Úvod - svět Keltů

spotify logo poslechni si nás na Spotify :)

Středem keltského světa je (podobně jako v případě vikingů a slovanů) světový strom - dub, někdy popisovaný jako sloup (obdoba germánského Irminsulu). Ten spojuje podle galských pramenů tři světy: kořeny v zemi představují Dubnos (spodní temný svět), kmen je světem lidí Bitu (svět živých, svět uprostřed) a koruna světem bohů a mrtvých Albios (horní světlý svět). Strom udržuje rovnováhu mezi vodou obklopenou zemí a nebem a zároveň je odděluje. Pokud by se rovnováha příliš vychýlila, nebe by skutečně mohlo spadnout na zemi a svět, jak jej známe by skončil totálním zničením - odtud známý strach keltů, že jim nebe spadne doslova "na hlavu".

V Albiosu (welšsky Annwn, anglicky Avalon) přebývají bohové, kouzelné bytosti a duše mrtvých. Albios je místem mládí, zdraví, krásy a nesmrtelnosti, kterou pravděpodobně zajišťují kouzelná jablka - podobně jako ve vikingském Asgardu. Podle irských pramenů se duše lidských zemřelých shromažďují ve zvláštní části této říše zvané Tech Duinn, které vládne bůh Donn / Dagda, kde čekají na další inkarnaci do světa lidí. Do zásvětí Albiosu se lze dostat branami v říší lidí, jako jsou posvátné duté kopce (sídhe), pohřební mohyly či potopením do hlubokých vod jezer a tůní ...

--

... v dobách dávných keltů (a také germánů, vikingů i slovanů) bylo mnoho různých bohů, bohyň a bytostí. Lidé také uctívali své slavné hrdinné předky a obětovali jim. Téměř každá vesnice, město osada či samota (i domácnost) měl své vlastní. Stejně tak byli  bohové každé řeky, podzemních jeskyní, všech výrazných kopců a hor. Ti bohové a hrdinové, které uznávalo více lidí (a kteří jim prokazatelně více pomáhali) - ti sílili a rozšířili svůj vliv daleko za hranice svých původních domovů.

Níže je seznam hlavních keltských bohů, bohyň, bytostí a hrdinů, kteří to dokázali - a začalo je uznávat větší množství keltských kmenů.

Keltský bůh Teutatis / Toutatis a kotel smrti a znovuzrození - kotlík z nálezu z dánského Gundestrupu. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Keltský bůh Teutatis / Toutatis a kotel smrti a znovuzrození - kotlík z nálezu z dánského Gundestrupu

Velká trojice živlových keltských bohů

- společná všem keltským kmenům

Taranis je bohem blesku, nebes, přímého fyzického boje, střetu, bitevní vřavy a válečníků a štěstí v boji. Jeho jméno dodnes přežívá v názvech taras, zatarasit, tarasnice a taranovat. Jeho symbolem je slunce, spirála a "Taranisovo kolo" resp. loukoťové kolo, které vynalezli kelti. Obětovalo se mu upálením a jeho živlem je oheň.

Teutatis (též Toutatis) je kmenovým ochranným a pečujícím bohem a léčitelem, je moudrým vůdcem v časech války i míru, ochránce území a svého lidu. Je to bůh otec, ke kterému se lze obrátit pro radu a poučení. Obětovalo se mu utopením a jeho živlem je voda.

Esus je bohem řemesel, zručnosti, vynalézavosti, plodnosti a bohatství, ale je také bohem mrtvých, podsvětí a věštění. Jeho symbolem je kanec. Obětovalo se mu oběšením na strom a jeho živlem je vzduch.

Keltský symbol - Taranisovo kolo. Taranisovo kolečko. Sluneční amulet keltů. Kolo boha Taranise. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Taranisovo kolo - symbol boha Taranise (sluneční symbol)

Bohové dávných Galů, kteří byli u stvoření světa a lidí

- dochováno ze zlomků keltských mýtů o stvoření světa

- více v našem článku "O původu světa a stvoření lidí aneb staří bohové v akci"

Epona (zvaná také jako Velká klisna) je keltská bohyně koní a jezdectví. Je to silná bohyně hojnosti, prosperity, plodnosti a mateřství. Známá je také pod jménem Kotýs. Uznávali ji i Římané a známá byla v Galii. Jejím symbolem je klisna/kobyla na které jede po zemi - která je jejím živlem.

Cernunn (též Cernunnos) je prastarý bůh divokého lesa a zvířat, plodnosti, hojnosti a bohem zásvětí, života a smrti. Jeho symbolem je jelení paroží a ze zvířat jelen, had a vlk. Je také bohem magie a šamanismu.

Maponos (zvaný též Velký syn) je keltský bůh síly, mládí, hudby a radosti. Jeho svátkem je Mabon (oslavy sklizně, úrody a hojnosti), jeho symbolem je harfa a jeho hudba radostně rozechvívá samotný vzduch - který je jeho živlem.

Eiocha je klisna zrozená z mořské pěny prvotního moře. Matka lesního boha Cernunna, se kterým poté zplodili další bohy.

Keltská bohyně koní Epona. Bohyně koní a jezdectví Kotýs. Socha z Köngen, Německo cca 200 n.l. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Keltská bohyně koní Epona - socha z Köngen, Německo cca 200 n.l.

Tři bohové zručnosti / dovednosti "Trí dée dána" z Avalonu

- z okraje světa keltů .. dávný Avalon, Anglie, Skotsko, Wales a Irsko

Lugh (zvaný také LámfadaDlouhá ruka“ a Samildánach „dovedný v mnoha řemeslech/uměních“) je bůh válečníků, boje a také magie a léčení a rolníků i řemeslníků. Lugh, zářící bůh slunce, je také ochráncem umění a bardů. Jeho symboly jsou zlaté kopí a vrhací prak a kůň Aenbarr, který jezdí po moři i po zemi. Jeho oslava připadá na letní Lughnasad.

Dagda (zvaný také Eochaid ollathairOtec všech“ a Ruad rofhessaPán všeho vědění“ či „Pán čtyř živlů“). Je bohem moudrosti, vzdělání a znalostí a také řemesel a hojnosti. Je ochránce druidů a bohem čarodějnictví a znovuzrození, života a smrti. Chrání bojovníky. Jeho symbolem je palice / kyj, který jedním koncem zabíjí, druhým život vrací a dokáže najednou zabít 9 mužů. Dalším symbolem je nevyčerpatelný kotel Undry, který dokáže přivést mrtvé k životu a dubová harfa Uaithne, která řídí střídání ročních období. V dutých kopcích má 4 paláce.

Oghma (zvaný také Ogmios / Ogma) je bůh války a královské moci, bůh řečnického a básnického umění a zaklínadel a také průvodce do říše mrtvých. Provází jej zástup radostných lidí připoutaných tenkými řetízky ze zlata a jantaru. Řetízky vedou skrz jeho usmívající se ústa a jazyk  a jsou provlečeny ušima následovníků. Spojuje zdánlivé protiklady, když se jednou tváří usmívá a druhou mračí. Stvořil keltské stromové písmo ogham. Jeho symboly jsou kyj, luk a kouzelná harfa.

Keltské písmo ogham. Keltské stromové písmo. Druidské věštění a předpovídání budoucnosti. Keltové v Čechách a čas magie. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Keltské písmo ogham (tzv. stromové písmo)

Dvě protikladné ženy z Éire

- ze zelených kopců Irska (Éire)

Morrigan (též Mórrígan) je protipól Brigit. Je bohyní osudu a války, vítězství a smrti. Dokáže měnit svoji podobu a proto se někdy nazývá "Královna přízraků". Je ženou boha Dagda a stejně tak jako on i ona v sobě zahrnuje tři aspekty - "Tři  Morrígna" - Badb, Macha a Nemain. Badb Catha je bohyně v ptačí podobě vrány na válečných polí, Machu je hrdá bohyně vlády, panování, války a úrodné země, Nemain představuje bitevní vřavu a šílenství. Morrigan často přináší válečníkům jak slávu a odvahu, tak násilnou smrt a je spojována s bean-sidhe (banshee), což jsou víly smrti / ženy z dutých kopců.

Brigit (též Birgid, irsky Cros Bríde) je dcera boha Dagda a je bohyní jara. Má také tři aspekty schopností, podobně jako její otec, a to léčení, básnictví a kovářství. Symbol Brigitina kříže se často zavěšoval nad okna a dveře, aby chránil domov a rodinu před neštěstím a nebezpečím. Kříž pomáhá také jako ochrana proti ohni a požáru. Její slavností je Imbolc (jarní rovnodennost).

Sluneční bůh a bohyně přírody

- protože síla slunce a moc přírody jsou nade vše

Bél (též Belenus, Belenos) nebo-li sluneční bůh, který brázdí oblohu ve svém vozu taženém koňmi. Je bohem mládí, síly, plodnosti a očištění. Jeho symbolem je kůň a kolo. Jeho svátkem je Beltine - Valpružina noc, tzv. pálení čarodějnic či filipojakobská noc (v noci z 30. dubna na 1. květen) a je spojený s očistným ohněm. Dobytek se před vyhnáním na pastviny provází mezi dvěma ohni, aby se zbavil nemocí. Lidé prochází buď mezi ohni nebo přes tento oheň přeskakují, aby na sebe přivolali štěstí a udrželi (nebo vyléčili) plodnost. Staví se také májka coby spojení ženského (věnec) a mužského (vztyčený kůl) principu.

Danu (též Dana / Ana / Annan) je bohyně - matka přírody. Zosobňuje přírodní principy: nový život - růst - zrání - smrt - regeneraci. Představuje cyklické pojetí života a času a také praktickou životní moudrost, která je předávána z pokolení na pokolení. Je prvotní bohyní Tuatha Dé Danann, což je pokolení bohů tzv. "Danaů" z časů osidlování starého Irska. Je dávána také do spojení s řekou Dunajem (Danube).

Bohové léčení a uzdravení

- protože kdo léčí .. opravdu pomáhá

Grannus je bohem horkých minerálních pramenů a jejich léčebných účinků. V úcte jej chovali v Cáchách (Německo), které jsou dodnes proslulé svými lázněmi.

Sirona je bohyní léčivých pramenů, jejichž účinek kombinuje s uzdravující silou slunce. Často byla oslavována společně s Grannusem. Mezi její symboly patří had a vejce.

Keltští hrdinové

- kteří nás mají inspirovat a povzbuzovat, když je toho na nás moc

Cúchulainn (též Kukulín či Cullanův pes) je potomek boha Lugha. Dokázal snadno propadnout bojovému šílenství "ríastrad". Jeho válečný vůz táhnou dva koně - vraník Dub Sainglend a šedák Liath Macha. Jeho atributem je oštěp z dračí kosti gae-bulg.

Scathach (Scáthach / Sgathaich) je skotská bojovnice a válečnice, která vycvičila Cúchulainna. Její domov zvaný Pevnost Stínů (Dun Sgathaich) se nachází na ostrově Skye.

--

přečti si naše další články:

"O původu světa a stvoření lidí aneb staří bohové v akci"

"Keltové v Čechách aneb kult uřezaných hlav"

nauč se věštit jako kelt:

PAGANIA - workshopy

----------------------------------

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet + produktové foto Pagania

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zákona

--

použitá literatura:

Keltské mýty o stvoření

zlomky a úryvky od soudobých římských autorů

Wikipedia 

Zpět do obchodu