Zpět do obchodu

Registrace

Jak ovládnout svůj Osud?

Jak ovládnout svůj Osud - tři Norny, sudičky, rožanice. Článek PAGANIA.CZ - pohanský obchod 

.. nic není náhoda ..

 

Ve všech starých pohanských kulturách existovalo mnoho nejrůznějších bohů a silných hrdinů. Ale i tito bozi a polobozi se skláněli před silou Osudu. Osud vládne každému z nás bez ohledu na jeho schopnosti, moc, peníze, přesvědčení nebo zkušenosti.

spotify logo poslechni si nás na Spotify :)

Jak porozumět cestám Osudu a jak jej ovládnout?

Osud je často přirovnáván ke klubku nití, tkanému plátnu či "vláknům Osudu". Všechna tato přirovnání dobře popisují jeho základní podstatu - propletené (až zašmodrchané) osudy lidí, životní setkání, společné cesty, rozloučení a rozchody, sdílení i odlišné životní směry. Jednotlivé nitě pak představují život každého člověka s jeho počátkem, trváním i koncem.

A lidé se tehdy, stejně jako dnes, pídili po poznání svého Osudu a jak jej učinit co nejlepší .. ať už Osudu vládly severské norny (Urd, Verdandi a Skuld), slovanský tkadlec Usud a sudičky "rožanice" (Mokoš, Serča a Neserča) nebo keltská přadlena Arianrhod .. (ta je dost podobná řecké Ariadně a její niti, která pomohla najít Théseovi cestu z Minotaurova labyrintu).

Jak ovládnout svůj Osud. Kolovrat Osudu. Wooden spinning wheel. Článek PAGANIA.CZ - pohanský obchod

dřevěný kolovrat - analogie spřádání vláken Osudu

1. Nezvratný Osud? .. aneb pasivní přijetí

Často se lze setkat s tvrzením, že Osud je každému dán .. a tedy, že jedinec nemůže udělat nic, co není Osudem předurčeno. Člověk podle tohoto výkladu může pouze naplnit svůj úděl a vzato kol a kol za nic nemá odpovědnost. Cokoliv dělá, může dělat beze strachu, protože "je to psáno v knize Osudu". Není třeba bát se odvážných výprav, největších výzev a smělých činů, protože svému Osudu stejně neunikneš .. na druhou stranu, pokud takový člověk celý život páchá jen zlo, tak vlastně ani nemohl jednat jinak. Vždyť jen naplňoval svůj Osud, ne? A rodiny trpících obětí se mohou uklidňovat tím, že svoje emoce trochu moc hrotí a v zásadě není důvod fňukat .. vždyť to byl přece jejich Osud, ne? A člověk, který koná pro změnu dobro? Vždyť to byl přeci jeho Osud, musel tak jednat .. a vlastně mu ani není třeba děkovat nebo být vděčný, protože si de facto nemohl pomoci ..

A pokud je člověk pasivní, nic nedělá a život promarní .. tak je to prostě dané - nic s tím nezmůže, svůj Osud stejně nezmění. Není to jeho lenost, je to jeho Osud.

Lidé, kteří vyznávají tento fatalistický přístup, mají výborné výsledky v dosahování svých cílů a jsou velmi úspěšní (pokud se rozhodnou neohlížet se na okolí, ostatní lidi, zvyklosti či zákony) nebo naopak stráví celý život marně a zbytečně (pokud nevyvíjí žádnou aktivitu a čekají, že život / Osud se o to za ně postará sám).

Pokud by byl předem dán každý jednotlivý krok v našich životech, každé hnutí ve tváři, pak jsme jen herci, kteří nemají žádnou odpovědnost ani volbu .. a to je šílená myšlenka ..

Jak ovládnout svůj Osud - tkalcovský stav. Viking loom. Článek PAGANIA.CZ - pohanský obchod

jednoduchý vikingský tkalcovský stav 

.. vlákna se proplétají stejně jako naše životní cesty ..

2. Nebo chaos? .. aneb aktivní šílenství

Proti tomu je druhá varianta - žádný Osud, žádný plán, žádný smysl života. Jen se narodit, existovat a přežít a nakonec chcípnout. V tom případě není důležitá ani minulost - proč by měla? A ani budoucnost - protože řeším jen sebe a přítomnost. Jediné, co je podstatné, je postarat se sám o sebe a když to jen jde, užít si vše, co lze, bez ohledu na následky. Tento přístup směřuje k maximální sebestřednosti, životnímu přístupu "urvi, co můžeš" a kašlání na všechno kolem .. po nás potopa!

Tato varianta beze smyslu, bez přesahu nás samých a bez vazeb na svět kolem nás je vhodná pouze pro psychopaty a absolutní sobecké parchanty.

Aby se vše dělo beze smyslu, jen odžít si svůj vyměřený čas, vede k podobným následkům - žádná odpovědnost, žádný smysl.

Jak ovládnout svůj Osud - vlastní struktura vesmíru. Článek PAGANIA.CZ - pohanský obchod

vnitřní struktura samotného vesmíru

.. připomíná propletená vlákna .. obdobně vypadají propojení našich mozkových buněk - neuronů

3. Osud jako učitel, život jako hra .. aneb ať to stojí za to

Tato třetí možnost je kombinací obou předchozích. Ale bez jejich špatných stránek :)

Osud je každému z nás dán, resp. každý z nás je ve svém životě postavem před situace, které vyžadují naše rozhodnutí. Tyto situace má na svědomí Osud, ovšem to, jak se zachováme je naše svobodná vůle. Existuje tedy jakýsi plán či "plátno", které se však teprve tvoří a naše volby (a skutky) mají vliv na jeho výslednou podobu. Základní vzor (božský princip) je dán, ale jeho přesné provedení záleží na nás samotných. Smyslem života je pochopit tyto principy a rozhodovat se správně. Často se budeme setkávat s tím, že se nějaká situace v jiném kabátě zopakuje, aby si Osud ověřil, že princip (životní lekci) chápeme. Pokud si z lekce nevezmeme ponaučení, budeme ji opakovat znovu nebo častěji .. to, jak se máme rozhodovat, musíme chápat v širším pohledu - jedno řešení může být totiž pohodlné nebo příjemné v daný okamžik, ale s odstupem času zjistíme při pohledu zpět, že bylo špatné. Správné rozhodnutí by proto mělo obstát i ve zkouškách času. Vždy se však snažíme jednat tak, jak nejlépe (s ohledem, na výchovu, učení, trénink..) si myslíme, že v danou chvíli lze.

Je možné, že pokud se v tomto aktuálním životě nedokážeme naučit dost (= dosáhnout minimálního skóre), budeme později vráceni na hřiště jménem Země a do hry jménem Život a budeme nuceni opakovat .. jako ve správné škole :)

Toto je Osud, který nám nebere odpovědnost za naše činy a zároveň zachovává jistý plán pro lidskou rasu i jednotlivce ..

--

Jak ovládnout svůj Osud - keltské písmo ogham. Celtic ogham alphabet. Článek PAGANIA.CZ - pohanský obchod

keltské písmo ogham - písmo i pomůcka pro věštění

4. Jaké věštící systémy můžeme použít?

Pokud chceme nahlédnout do přediva našeho vlastního Osudu, je možné použít všechny pohanské možnosti věštění:

  • keltský ogham pro věci související s osobním rozvojem - ten nás např. upozorní na nějakou naši vlastnost nebo stránku, které bychom měli věnovat pozornost, abychom neopakovali stále stejné chyby / vzorce chování
  • vikingské runy a germánské runy pro prozkoumání následků našich rozhodnutí - máme situaci a hledáme nejlepší rozhodnutí, pomocí run propátráme různé možnosti (a samozřejmě následky), co dělat a pak si vybereme tu, která se nám bude jevit nejlépe
  • slovanskou hlaholici pro případy, kdy hledám obecný směr vůle bohů / Osudu - výsledek nám ukáže proč se daná věc děje a jaké síly jsou skryté za aktuálním stavem věcí
  • kostěné a dřevěné pohanské kostky je lepší použít spíše pro malé věci a rozhodnutí anebo tam, kde jsme opravdu v časové tísni :)

--

přečti si naše další články o magii a pohanských bozích:

"Magie, co to je?"

"Taranis, Thor a Perun"

"Tři pohanské kořeny Čechů"

"Keltové v Čechách aneb kult hlav"

----------------------------------

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet + produktové foto Pagania

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zákona

 

Zpět do obchodu