Zpět do obchodu

Registrace

Magie - co to je?

Pohanský oltář. Přírodní magie a šamanismus. Magie stromů. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Magie - osobní přístup a použitelnost v praxi

spotify logo poslechni si nás na Spotify :)

Co je to magie a jaký je její cíl? Jak se to naučí a jak dosáhnout reálných výsledků? .. nejen dojmů, ale opravdových změn a činů .. a jakou roli v tom hraje víra a náboženství? A co věda?

 

Pokud magii zbavíme zbytečného balastu a květnaté mystické aureoly, jedná se veskrze o praktický a reálně použitelný soubor postupů, které mají za cíl zlepšit život konkrétního člověka či vybraných lidí a zvýšit jejich šance na úspěch.

 

Zamysleme se krátce, v kterých chvílích si ji přejeme použít (nebo kdy byla historicky používána). A dostaneme následující: známý nápoj lásky (potřebu náklonosti jiného člověka), touhu po bohatství, ochranu na všechny způsoby (na cestách, před zloději, v boji a konfliktu, před otravou, aby vydrželo zdraví...), fyzickou sílu a vítězství, moudrost a porozumění, zdraví a vyléčení (ať se jedná o fyzická zranění nebo o duševní problémy - deprese a psychózy..) a tak dále.

 
Šamanské rituály a pohanské obřady. PAGANIA.CZ - pohanský obchod 

Tyto tužby, přání, problémy a potřeby jsou staré jako lidstvo samo a je nutné je řešit v průběhu našeho života více než jednou. A to jakýmkoli způsobem, který funguje. Ať už je řešením pilulka s návodem, kdy přesně a s jakým jídlem uživat, modlitba k příslušným bohům a žádost o pomoc nebo magický postup s doporučením, kdy a kam jít a co tam dělat.

 

Cíl je jasný a prostředky .. prostředky si sami volíme. Kdo věří ve vědu, tomu nejlépe pomáhá jeho víra v odbornost lékaře a pilulka. Kdo má blíže k přírodě, dá přednost šamanovi / kouzelníkovi a bylinkám či jiným postupům (šamanské cesty do Horního a Dolního světa..). Ti, kdo vyznávají konkrétní náboženství, dají na doporučení kněží a sílu předepsaných rituálů.

 Kniha čar a kouzel. Magie krystalů. Přírodní léčba. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Víra, vytrvalost a soustředění

Víra v konkrétní (námi zvolený) postup nám dává potřebnou sílu a vytrvalost ve chvíli, kdy už to sami nezvládáme a potřebujeme se o něco opřít. A síla a vytrvalost, to je více než polovina úspěchu .. v čemkoli.

 

Jednotlivé kroky – magické úkony, postupy, konkrétní slova modliteb a zaříkání, rituály a obřady, specifická životospráva nebo zdravotní doporučení .. ve skutečnosti nejsou důležité samy o sobě, ale důležité jsou s ohledem na to, co pro nás znamenají. Tyto kroky slouží pro získání fokusu – koncentrace, zaměření či cílené pozornosti. Naše víra v jejich správnost nám pak dá potřebnou sílu a vytrvalost.


Kotlík a posvátný oheň čarodějnictví. Kouzelný oheň a posvátný plamen. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

 

Pokud nám vyhovují pohanské způsoby (ať už jde o kelty, germány, slovany nebo jiné směry), držme se jich. Kdo věří ve vědu a moderní analýzu, čerpá sílu z vědeckého porozumění toho, jak funguje lidské tělo. Komu dávají sílu modlitby, nepotřebuje zase přesvědčovat o výhodách pilulek.

 Západní moderní medicína. Přírodní a alternativní léčba. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

 

Tvorba vlastních magických postupů a jejich ověření v praxi

Každý člověk by si měl poskládat a vybalancovat svoji vlastní sadu – na něco mi vyhovuje klasiký lékařský postup (= dává smysl .. a hlavně funguje!), na jiné věci zase šamanské úkony a na další záležitosti požádám o pomoc bohy/bytosti. Výsledky prokáží účinnost zvolených postupů.

 --

Je důležité nebýt za každou cenu otrokem svého přesvědčení (netrvat na své jediné a nezpochybnitelné pravdě) a nebát se minimálně vyzkoušet i postupy z jiných oblastí – pro stoupence vědy, zkusit přírodní a šamanské postupy a naopak...zkusit a vidět..prověřit účinost sám na sobě. Pokud nám naše staré postupy nefungují (= nedávají výsledky), nebát se zkusit postupy nové a jiné. Otevřenost :)

 

Magie je člověk..a cestu si volíme sami..

 

p.s. na psychické choroby moderní doby (stres, únava, nuda, pocit nenaplnění, deprese) mají v naprosté většině případů stejně dobré, ne-li lepší, výsledky než návštěvy u psychologa a nasazení pilulek, obyčejná fyzická práce a pohyb, posezení s přáteli jen tak u dobrého pití nebo jednoduché obřady a modlitby (pomáhají zklidnit a soustředit se).

 

--

přečti si naše další články o magii a pohanských bozích:

"Taranis, Thor a Perun"

"Jak ovládnout svůj Osud"

"Tři pohanské kořeny Čechů"

"Keltové v Čechách aneb kult hlav"

----------------------------------

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zákona

 

Zpět do obchodu