Zpět do obchodu

Registrace

Taranis, Thor a Perun

  Tři různé kultury. Tři různá náboženství. Tři bohové hromu.

Keltský bůh hromu Taranis. Keltská kultrura Hallstatt a La Tène. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Keltové, Hallstatt (cca 8-5 stol. př.n.l.) a La Tène (cca 5-0 stol. př.n.l)

 

spotify logo poslechni si nás na Spotify :)

1. Keltský bůh Taranis

TARANIS je keltský bůh hromu a vládce blesků a také síly a války. Jeho místy jsou ta, která jsou blízko obloze (a kam tedy častěji dopadá blesk) jako vzrostlé stromy, výrazné kopce, skály atp. Jeho jméno dodnes přežívá v názvech taras, zatarasit, tarasnice a taranovat. Obětovalo se mu upálením = živel oheň. Jeho atributem je blesk, spirála a také kolo od vozu - známé též jako Taranisovo kolo (pravděpodobně od nebeského vozu). Taranisovo kolo je znázorněno s 8 loukotěmi, které symbolizují jak 8 směrů světového kompasu tak 8 hlavních keltských svátků, což lze interpretovat jako moc nad lidským světem a časem.

Více o keltských bozích v našem článku: "Keltští bohové - bohové dávných keltů"

Vikingský a skandinávský bůh hromu Thor. Obraz Eskil Mårten. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Germáni, (cca 0-4 stol n.l), stěhování národů (cca 4-5 stol.n.l), ve Skandinávii Vikingové (cca 8-11 stol.n.l)

2. Vikingský / germánský bůh Thor

THOR, zvaný také DONOR je germánský bůh hromu a blesků a také síly a války. Je pánem nebe, po kterém se prohání v bouři ve svém nebeském voze, které je taženo dvěma kozly. Jeho atributem je hromové kladivo Mjolnir, opasek síly a rukavice. Toto kladivo v podobě přívěsku - amuletu chrání svého nositele. Thor je bohem obyčejných lidí, kterým pomáhá a je také bohem úrody (resp. její ochrany). Jeho dnem je čtvrtek (Thursday, Donnerstag). Stromem zasvěceným Thorovi je dub.

Více o severských bozích v našem článku: "Severští bohové vikingů a germánů"

Slovanský bůh hromu a blesku Perun. Slovanská svarga. PAGANIA.CZ - pohanský obchod

Slovanské kmeny raného středověku, (cca 6-9 stol.n.l.)

3. Slovanský bůh Perun

PERUN, zvaný též PERKUN a PERKUNAS je slovanský bůh hromu a blesku a také síly a války. Je pánem nebe a je ochráncem země. Jeho atributem je ohnivá sekera a luk, kterým střílí blesky. Perun je patronem vojáků a ochránců. Roztáčí nebeské kolo "svargu", která hýbe celým světem v paláci boha Svaroga. Perunova svatyně měla kruhový půdorys s 8 výklenky, kde hořely posvátné ohně. Pomáhá lidem a chrání úrodu - pokud je ohrožena (např. suchem), lidé jej prosí o děšť. Jeho dnem je čtvrtek (Perendan). Stromem zasvěceným Perunovi je dub.

Více o slovanských bozích v našem článku: "Slovanští bohové - pohanství raného středověku"

4. Síla bouře a moc blesku

Hrom a blesk, který provází bouři a projevuje se nebeským ohněm, který zasahuje zemi, vnímaly všechny kultury nesmírně silně. Tato nebeská moc, která má potenciál jak chránit a pomáhat, tak ničit, si zasloužila jen ty nejsilnější bohy tohoto úkolu hodné.

--

Ať této síle říkáme Taranis, Thor nebo Perun, její základ je pro všechny společný .. jen legendy a mýty se mohou trochu lišit. Ale možná právě forma či kulisy tohoto vyprávění jsou to, oč běží - někomu příběh vyhovuje (a předá tak pochopení) ve slovanském pojetí a někomu zase v keltském hávu nebo ve vikingských ságách.

Pokud dospějeme k porozumění, získáme zkušenost nebo nám v obraze světa něco takříkajíc "zapadne", je jedno jakou cestu jsme zvolili..

 - časové členění je platné pro oblast střední a severní Evropy

--

přečti si naše další články o magii a pohanských bozích:

"Magie, co to je?"

"Jak ovládnout svůj Osud"

"Tři pohanské kořeny Čechů"

"Keltové v Čechách aneb kult hlav"

----------------------------------

 

autor: Mgr. Jiří Svoboda

 

e-mail: pagania@email.cz

zdroj obrázků: Internet

použití obrázků a fotografií probíhá v souladu s jejich užitím pro vědeckou činnost dle autorského zák

 

 

 

 

Zpět do obchodu